Živinarstvo

Živinarske pogone UnionMZ-a čine:

  • Inkubatorska stanica
  • Roditeljsko jato
  • Proizvodnja brojlera
U pitomoj dolini reke Resave, na periferiji grada Svilajnca nalazi se lokacija živinarske farme “Dublje”. Farma datira iz daleke 1953. godine, kada je kao deo Seljačke radničke zadruge, kasnije ZZ “Svilajnac” organizovala stočarsku proizvodnju u Donjoj Resavi.

Farma se vremenom širila i modernizovala tako da danas predstavlja primer intenzivne živinarske proizvodnje.

Od 2002. godine farma posluje u okviru preduzeća “Union MZ” iz Požarevca kao RJ “Živinarstvo”. Farma se sastoji iz četiri celine:

  1. odgoj i eksplatacija roditeljskih parova teške linije, tj proizvodnja priplodnih kokošjih jaja. Realizuje se u osam objekata ukupne radne površine 8000m ² ili na godišnjem nivou vaspitanja i eksplatacije 35.000 roditeljskih parova sa proizvodnjom približno 5.5 miliona priplodnih jaja.
  2. Inkubatorska stanica za proizvodnju jednodnevnih tovnih pilića na godišnjem nivou 4-4,5 miliona ili nedeljno 90.000 jednodnevnih piladi. Mašine u inkubatorskoj stanici su najsavremenijeg tipa “Pas-reform”, digitalne i kompjuterizovane kupljene 2006. godine.
  3. Od 2010 godine u okviru živinarske proizvodnje Union MZ-a nalazi se i živinarska farma “Sojin Salaš” kod Požarevca kapaciteta 6 objekta od 1000 kvadrata tj u turnusu 100000 brojlera ili na godišnjem nuivou 500000. Takođe u okviru te lokacije na 64 hektara u toku je projektovanje i izgradnja živinarske klanice kapaciteta 2000 brojlera / h sa linijom za šok (brzo) zamrzavanje istog kapaciteta. Ista je planirana za puštanje u pogon do kraja 2012. godine.
  4. Na terenu radne jedinice Agrokoka MZ Aleksandrovac u objektima se nalazi u tovu 1000-1500 ćurki.

Za sve celine postoje uredne registracije i izvozni brojevi tako da deo prizvodnje plasiramo i van naših granica.

Farma trenutno zapošljava 50 radnika mahom poljoprivredno veterinarske struke i svojom proizvodnjom čini 5-7% živinarske proizvodnje Republike Srbije.