Veterinarski stručnjaci „UNION MZ“-a na Svetskom skupu u Saragosi

BEZ NAUKE NEMA STRUKE

U cilju stručnog usavršavanja i razmene iskustva, Vuk Đurić veterinar na poslovima reprodukcije farme svinja „UNION MZ“ u Trnovču kraj Velike Plane, učestvovao je na 13. Svetskom skupu firme „MAGAPOR“ održanom u španskom gradu Saragosa.  Tema „Veštačko osemenjavanje i reprodukcija svinja“  okupila je blizu 500 učesnika iz čitavog sveta, među kojima su se našla imena i nekoliko srpskih predstavnika čije je prisutstvo omogućila beogradska firma „Superlab“, koja je generalni zastupnik španskog „MAGAPOR“-a. Susret sa Đurićem, neposredno po njegovom povratku iz Španije iskoristili smo da čujemo utiske sa jednog izuzetno velikog i značajnog susreta stručnjaka iz pomenute oblasti svinjarstva.

 

 

      Vuk Đurić

– Utisci su zaista impresivni, ali u jednom specifičnom slislu. Naime u Saragosi smo imali priliku da se upoznamo koliko je svet daleko otišao u nekim bitnim segmentima vezanim za reprodukciju svinja, ali da i mi sa ovih prostora možemo rame uz rame da pariramo svetskim stručnjacima, govori nam Đurić. – Posebno zanimljivo je to da se u poslednjih pet godina, posebno u tehnološkom segmentu i opremi koja se primenjuje,  zbirno promenilo više  nego u dve decenije koje su prethodile tom periodu. Sve se mnogo brže menja i napreduje, nego što je to bio slučaj minulih decenija.

Ova konstatacija našeg sagovornika nije ni najmanje slučajna, jer španska Firma „MAGAPOR“ usko sarađuje sa Veterinarskom klinikom Univerziteta u Saragosi, profesorima, istraživačima, studentima ali i neposrednim proizvođačima.  Rečju – i sa strukom i sa naukom. Prateći najnovija dostignuća stečena u laboratoriji ona se posle određenih ispitivanja vezanih za održivost, u veoma kratkom roku neposredno primenjuje i u praksi.

– To je upravo i razlog njihovog brzog napretka. Naime,  dolaskom do određenih  naučnih i tehničkih saznanja koji su primenjivi u praksi, Kompanija „MAGAPOR“ počinje sa njihovom neposrednom realizacijom, govori nam Đurić. – Poseban akcenat se stavlja na saradnju sa Univerzitetom jer je u pitanju obostrana korist: naučnici imaju sredstva za finansiranje sa jedne strane, a sa druge,  Kompanija ima nove proizvode koje može da primeni u praksi i tako parira ostalim svetskim firmama ove oblasti.

Naravno, nama je najzanimljivije bilo da li su saznanja i novine prikazana na ovom velikom skupu, primenjiva na našim prostorima, konkretno u Preduzeću „Union MZ“.

– Već sam pomenuo da mi možemo da pariramo svetskim stručnjacima kada je u pitanju rad na veštačkom osemenjavanju i reprodukciji svinja, ali ukoliko i sami primenjujemo inovacije i stečena saznanja, rezultati će biti neuporedivo bolji. Samim tim, kao jedno savremeno i odgovorno preduzeće, „Union MZ“ iskoristiće stečena saznanja sa ovakvog skupa, jer su ona višestruko dragocena, priča Đurić. –  Ono što će nam posebno koristiti u daljem radu, vezano za učešće na skupu u Saragosi,   su nova saznanja iz pripreme nerastovskog semena i novih tehnologija u veštačkom osemenjavanju svinja,  postcervikalnog osemenjavanja, ali i mnogo segmenata vezanih za menadžment matičnog zapata i priplodnih nerasta. 

Prilikom obilaska uzgojnih pogona u Španiji, poseban utisak na našeg sagovornika ostavio je prostor na kome se završava jedan od objekata. Naime, obekat je izgrađen na suptropskog klimatskoj lokaciji, ali je primenjenim tehničkim rešenjima, segment klimatske lokacije – jednostavno neutralisan.

– Ipak, moram da naglasim, da, kada je sam objekat u pitanju, on poseduje gotovo identičnu tehnologiju i prostorna rešenja, koja već ima i farma svinja „UNION MZ“ u Trnovču kraj Velike Plane, tako da ova činjenica samo potkrepljuje moje reči da ozbiljno i realno pratimo svetske trendove, zaključio je Vuk Đurić.