Ветеринарска служба

ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА “УНИОН – ВЕС”

Жеља да се обезбеди квалитетна сировина условила је и оснивање ветеринарске службе.
Базу за успешну и профитабилну производњу чини и превентива и здравствена заштита животиња.
Ветеринарска служба Унион ВЕС основана је 14. 11. 2006. Оснивац и власник је Унион МЗ – Пожаревац. Службу чини 5 дипломираних ветеринара, 13 ветеринарских техничара и 1 техничко лице. Седиште службе је фарма свиња Трновче.

Програм здравствене заштите обавља се на фармама:
– Фарма свиња Трновче
– Фарма свиња Мустапић
– Фарма свиња Петровац
– Фарма живине и инкубаторска станица Дубље
– Фарма живине Александровац

Служба обавља следеће послове:
– Превентиву заразних болести (спроводи мере за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести)
– Превентиву производно – технолошких болести
– Дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
– Спроводи мере здравствене заштите утврђене програмом мера (вакцинација, обележавање, евиденција)
– Издаје уверења о здравственом стању животиња
– Врши ултразвучну дијагностику гравидитета
– Вештачко осемењавање
– Прати новине у дијагностици и сузбијању производно – технолошких болести