Veterinarska služba

VETERINARSKA SLUŽBA “UNION – VES”

Želja da se obezbedi kvalitetna sirovina uslovila je i osnivanje veterinarske službe.
Bazu za uspešnu i profitabilnu proizvodnju čini i preventiva i zdravstvena zaštita životinja.
Veterinarska služba Union VES osnovana je 14. 11. 2006. Osnivac i vlasnik je Union MZ – Požarevac. Službu čini 5 diplomiranih veterinara, 13 veterinarskih tehničara i 1 tehničko lice. Sedište službe je farma svinja Trnovče.

Program zdravstvene zaštite obavlja se na farmama:
– Farma svinja Trnovče
– Farma svinja Mustapić
– Farma svinja Petrovac
– Farma živine i inkubatorska stanica Dublje
– Farma živine Aleksandrovac

Služba obavlja sledeće poslove:
– Preventivu zaraznih bolesti (sprovodi mere za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti)
– Preventivu proizvodno – tehnoloških bolesti
– Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
– Sprovodi mere zdravstvene zaštite utvrđene programom mera (vakcinacija, obeležavanje, evidencija)
– Izdaje uverenja o zdravstvenom stanju životinja
– Vrši ultrazvučnu dijagnostiku graviditeta
– Veštačko osemenjavanje
– Prati novine u dijagnostici i suzbijanju proizvodno – tehnoloških bolesti