„UNION MZ“ kupio Farmu svinja u Petrovcu

Požarevačko preduzeće „UNION MZ“ je prošle srede u Agenciji za privatizaciju u Beogradu, metodom javnog nadmetanja kupilo imovinu stečajnog dužnika DD „Farma svinja“ u Petrovcu na Mlavi. Reč je o objektima sagrađenim sedamdesetih godina prošlog veka, koje je „UNION MZ“ poslednjih 14 godina koristio kao zakupac za potrebe uzgoja svinja. Kako ističe direktor Preduzeća „UNION MZ“ gospodin Zvonko Milenković, objekti su svojevremeno uzeti u zakup zajedno sa zaposlenima kojih prema poslednjim podacima ima oko 70.

– U sklopu strategije poslovanja, naše preduzeće preuzelo je zaposlene radnike DD „Farma svinja“, i svake godine uvećavalo ovaj broj. – ističe Milenković – Što je najbitnije, deo preuzetnih radnika koji su stekli uslov na penziju, ovo pravo su i iskoristili na najkorektniji način jer je „UNION MZ“ svakome od njih uplatio sve poreze i doprinose, kao i sva ostala primanja koja sleduju. Samim tim, niko od radnika ni za jedan dinar nije oštećen ni po kom osnovu, kao što je to bila praksa poslednjih decenija u najvećem broju privatizovanih preduzeća u zemlji. – govori nam Zvonko Milenković.

Ulaganja – u skladu sa savremenim svetskim trendovima

Poslednjih 14 godina Preduzeće „UNION MZ“ mnogo je uložilo u osavremenjavanje objekata, opreme i posebno načina ove vrste proizvodnje, a sada već stečenim pravom vlasništva, naredni period biće period značajnih ulaganja u petrovačku Farmu. Tako će se poboljšanje uslova poslovanja usklađivati sa savremenim svetskim trendovima. Prva veća investicija biće sušara koja će fizički biti osposobljena u najskorijem roku. Najznačajniji segment obnove i daljeg rada farme u Petrovcu je ekološki momenat, jer je ovo prilika da se višegodišnja ideja obnovljive energije – realizuje.

Reč je o tome da će se na Farmi, zapravo, načiniti zatvoreni krug proizvodnjom električne energije čija je osnova stajsko đubrivo sa farme – krajnji produkt uzgoja svinja i bio-masa . Od njih će se proizvoditi bio-gas, kao osnova za proizvodnju električne energije, koja će se prodavati Elektrodistribuciji po subvencionisanoj ceni, jer je proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Kao produkt rada bio postrojenja, kroz kogeneraciju dobija se toplotna energija, koja bi se koristila za zagrevanje farme, a drugi neiskorišćeni deo biće usmeren na rad sušare. Ovakvim potezom rešiće se ekološko pitanje, jer će se otpadne materije pretvoriti u najkorisniji segment- obnovljivu energiju – nastavlja Milenković.

Na ovaj način obezbedilo bi se da proizvodnja bude znatno ekonomičnija, odnosno da krajnji proizvod bude znatno jeftiniji i konkurentan uvoznom proizvodu.