„УНИОН МЗ“ купио Фарму свиња у Петровцу

Пожаревачко предузеће „УНИОН МЗ“ је прошле среде у Агенцији за приватизацију у Београду, методом јавног надметања купило имовину стечајног дужника ДД „Фарма свиња“ у Петровцу на Млави. Реч је о објектима саграђеним седамдесетих година прошлог века, које је „УНИОН МЗ“ последњих 14 година користио као закупац за потребе узгоја свиња. Како истиче директор Предузећа „УНИОН МЗ“ господин Звонко Миленковић, објекти су својевремено узети у закуп заједно са запосленима којих према последњим подацима има око 70.

– У склопу стратегије пословања, наше предузеће преузело је запослене раднике ДД „Фарма свиња“, и сваке године увећавало овај број. – истиче Миленковић – Што је најбитније, део преузетних радника који су стекли услов на пензију, ово право су и искористили на најкоректнији начин јер је „УНИОН МЗ“ свакоме од њих уплатио све порезе и доприносе, као и сва остала примања која следују. Самим тим, нико од радника ни за један динар није оштећен ни по ком основу, као што је то била пракса последњих деценија у највећем броју приватизованих предузећа у земљи. – говори нам Звонко Миленковић.

Улагања – у складу са савременим светским трендовима

Последњих 14 година Предузеће „УНИОН МЗ“ много је уложило у осавремењавање објеката, опреме и посебно начина ове врсте производње, а сада већ стеченим правом власништва, наредни период биће период значајних улагања у петровачку Фарму. Тако ће се побољшање услова пословања усклађивати са савременим светским трендовима. Прва већа инвестиција биће сушара која ће физички бити оспособљена у најскоријем року. Најзначајнији сегмент обнове и даљег рада фарме у Петровцу је еколошки моменат, јер је ово прилика да се вишегодишња идеја обновљиве енергије – реализује.

Реч је о томе да ће се на Фарми, заправо, начинити затворени круг производњом електричне енергије чија је основа стајско ђубриво са фарме – крајњи продукт узгоја свиња и био-маса . Од њих ће се производити био-гас, као основа за производњу електричне енергије, која ће се продавати Електродистрибуцији по субвенционисаној цени, јер је произведена из обновљивих извора енергије. Као продукт рада био постројења, кроз когенерацију добија се топлотна енергија, која би се користила за загревање фарме, а други неискоришћени део биће усмерен на рад сушаре. Оваквим потезом решиће се еколошко питање, јер ће се отпадне материје претворити у најкориснији сегмент- обновљиву енергију – наставља Миленковић.

На овај начин обезбедило би се да производња буде знатно економичнија, односно да крајњи производ буде знатно јефтинији и конкурентан увозном производу.