Svinjarstvo

Svinjarstvo Union MZ-a je jedna od bitnih delatnosti. Organizovano je na tri lokacije i to farma Trnovče kod Velike Plane (proizvodnja kvalitetnog priplodnog materijala, prizvodnja tovljenika), na farmi Petrovac (proizvodnja tovljenika) i farma Mustapić (proizvodnja priplodnog materijala i proizvodnja tovljenika).

Raspolažemo sa 2000 krmaca, 500-600 suprasnih nazimica, 50ak priplodnih nerastova od kojih je većina u reprocentri Trnovče.
Osnovna rasa na farmama Trnovče i Petrovac je landras, a na farmi Mustapić je veliki jorkšir.

Od ukupnog zapata čista rasa je zastupljena između 20% do 30% i ona služi za proizvodnju priplodnih nerastova (nerastovse majke), priplodnih nazimica čiste rase i priplodnih nazimica F1 generacije.

Preostalih 70-80% krmača su F1 krmace (veliki jorksir Ks landras na farmama Trnovce i Petrovac) i landras k veliki jorkšir na farmi Mustapić.
Proizvodimo i prodajemo priplodne nerasta rese veliki joksir, landras, pijetren, durok i Hempširu posle zavrsenog performans testa.

Durok

Hempšir

Jorkšir

Landras

Pijetren

Takođe proizvodimo i porodaja priplodne nazimice F1 generacije (veliki joksir k landras i obrnuto) suprasne 2 meseca pa naviše.

Proizvodnja priplodnog materijala Broj proizvedenih tovljenika

Tovljenici su trorasni i četvororasni melezi (pijetren k F1, durok k F1, pijetren-durok k F1, pijetren-hempšir k F1).

Mesnatost naših tovljenika u zadnje 2 godina je 59% ± 0,2% sa čim smo mi jako zadovoljni. Kvalitet mesa na liniji klanja je izuzetno dobar sa cime su zadovoljni naši mnogobrojni kupci.

Pored mesa tovljenika imamo i proizvodnju zreloga mesa od izlučenih krmača i nerastova za zlatiborksi program. Pogon za proizvodnju suvomesnatih proizvoda se nalazi u Krivoj Reci.

Kruna celokupnog rada u svinjarstvu Union MZ-a je potvrdjena na 6 poslednja održana međunarodna poljoprivredna sajma u Novom Sadu, gde smo 2007. godine zauzeli 2. mesto na ukupnom plasmanu sa nerastom rase landras koji je bio šampionom i sampionskom kolekcijom nazimica čiste rase veliki Jokšira. 2008. godine smo bili apsolutni šampioni sajma i to smo ponovili i 2009, 2010 i 2011. godine.

Ove 2012 godine nismo učestvovali u takmičenju, ali smo bili prisutni na sajmu sa svim rasama nerastova čiste rase i suprasne nazimicama F1 generacije koje se nude srpskom tržištu i tržištima u okruženju.