Reprodukciona farma svinja u Trnovču u vlasništvu «UNION MZ»-a

Zvonko Milenković
Zvonko Milenković

Poslednjeg dana januara u Agenciji za licenciranje  stečajnih upravnika u Beogradu Preduzeće «UNION MZ» je putem javnog nadmetanja kupilo i postalo vlasnik celokupne reprodukcione farme svinja u Trnovču kod Velike Plane. Reč je o zemljištu sa izgrađenim  objektima ukupne površine 7,14 hektara, kao i poljoprivrednom zemljištu veličine 2,65 hektara.  Novčana sredstva za ovu namenu obezbeđena su putem kredita jedne od poslovnih banaka sa kojom «UNION MZ» sarađuje, a očekivanja su da kreditni aranžman nastavi u cilju osposobljavanja i osavremenjivanja tek kupljenih objekata.

Podsećanja radi, Preduzeće «UNION MZ» na ovoj farmi obavlja delatnost reprodukcije svinja već 15 godina, kada je kupljen deo kompleksa.  Odmah po dolasku, preuzeti su  svi radnici DP «Plana – reprodukciona farma svinja»- u stečaju kao  i jedan broj svinja koje su se tada zatekle na objektu. U skladu sa poslovnom politikom i dugoročnim planovima razvoja i poslovanja Preduzeća «UNION MZ», promenjen je rasni sastav  tako da su danas na ovom prostoru pored nerastova iz sopstvenog testa i nerastovi iz Švedske, Austrije i Mađarske, odnosno, sasvim druga selekcija.

          – Činjenica je da smo svi skupa bili u neizvesnosti dugoj deceniju ipo, jer smo smatrali da će se sve rešiti u mnogo kraćem vremenskom roku, a sama privatizacija DP «Plana – reprodukciona farma svinja» u stečaju, okončati za tri do četiri godine, saznajemo do Zvonka Milenkovića. –  U međuvremenu, mi smo deo kompleksa rekonstruisali, ali smo bili sprečeni da obnovimo celokupnu farmu, jer nije bila u našem vlasništvu, te je bilo rizika da se pojavi neki drugi kupac.

Tri novokupljena objekta predstavljaju, zapravo, srce farme, jer su u pitanju tri prasilišta i tri odgoja, ukupnog kapaciteta oko 1.500 krmača. Kako saznajemo, ovaj broj će se smanjiti, jer evropski kriterijumi u lancu reprodukcije i uzgoja, zahtevaju mnogo više prostora po životinji, tako da će novi kapaciteti obuhvatati oko 1.300 krmača, što će biti sasvim dovoljno za proizvodnju prasadi za farmu u Petrovcu na Mlavi gde se obavlja tov.

           – Mi smo nabavili kompletnu opremu za čitavu farmu, no bilo je pitanje vremena i vlasništva nad objektom, ne bi li se ona montirala i stavila u upotrebu, objašnjava nam Zvonko Milenković. – Očekivanja su da će se rekonstrukcija kompletne farme u Trnovču obaviti u toku ove godine, i time stvoriti optimalni uslovi za rad. U svakom slučaju, delatnost na kompleksu se neće menjati i ova naša farma će i dalje biti reproduktivna.

          Inače, «UNION MZ» je do sada uložio sredstva, stručnost i iskustvo, tako da se na farmi obavlja prikupljanje semenske tečnosti mužjaka, koja se u laboratoriji proverava, selektuje, priprema i dozira za dalji proses neposrednog priploda. U daljem toku reprodukcije, tu su boksevi za suprasne krmače, boksevi za sam čin dolaska prasadi na svet i njihov boravak uz majku, kao i boksevi u kojima provode nekoliko nedelja, pripremajući se za odlazak na tovnu farmu u Petrovcu. «UNION MZ» je do sada mnogo učinio i na osavremenjavanju ostalih uslova, tako da sopstvena energana obezbeđuje idealnu temperaturu u svako doba godine. Jedna od najbitnijih stavki u savremenom uzgoju su sanitarno  higijenski uslovi, koji su na farmi u Trnovču na najvišem novou, a kuriozitet je, da uz redovne mere preventive, sam čin transporta svinja obavlja na posebno izgrađenoj utovarnoj rampi, koja se nalazi van uzgajališta!

          – Prelaskom celokupne farme u vlasništvo «UNION MZ-a», već je urađena strategija da se realizuju mnogo bolji uslovi rada i smenskog boravka za sve zaposlene, i to u skladu sa iskustvima sličnih svetskih kompanija, tako da će radnicima odgovoran posao koji svakodnevno obavljaju biti daleko olakšan, objašnjava dalje planove Zvonko Milenković. – «UNION MZ» je od prvog dana postojanja težio da stvori nešto novo, nešto bolje i nešto kvalitetnije, naravno u korist krajnjeg korisnika – potrošača. Tim koracima nastavljamo i dalje, nastavićemo sa investicijama, jer, samo investicijama možemo da pariramo konkurenciji, opstanemo na tržištu i razvijamo naše preduzeće u skladu sa dugoročno zacrtanim planovima, zaključuje Milenković.