Реаговање на вест у појединим медијима о понуди „УНИОН МЗ“-а за куповину “Рамског Рита у стечају”

Поводом саопштења Одбора повериоца о неприхватању понуде Предузећа „УНИОН МЗ“ д.о.о. Пожаревац за куповину дела имовине „Рамског Рита у стечају“ у Великом Градишту објављеним протеклих дана у појединим медијима, руководство “УНИОН МЗ”-а огласило се следећим реаговањем:

 

 

 

Сматрамо крајње некоректним и непрофесионалним изношење финансијских елемената понуде „УНИОН МЗ“-а јер се на тај начин наша Компанија ставља у подређени положај у евентуалним будућим продајама. Такође, изношењем односа процењене вредности и наше понуде створен је утисак де је „УНИОН МЗ“ поменуту имовину желео да купи у “бесцење”. Дужни смо да поводом тога и с т а к н е м о   како  је предмет продаје у огласу од 20.11.2020.године био само део имовине „Рамског Рита у стечају“ која се налази на кп.бр 3858/1 и кп.бр 2165 К.О. Велико Градиште.

У поменутом огласу за кп.бр. 3858/1 наведено је да постоји 13 зграда од којих су највеће: управна зграда, магацин велики, магацин-ковачница, гаража са радионицом, стара радионица, стари објекат, бетонски плато…

Сви ови објекти су девастрирани а већина склона рушењу што се може видети на лицу места. На кп.бр. 2165 наведено је 25 зграда укупне површине цц 13.600 квадрата од којих су највећи: 3 објекта за печурке по 977 квадрата, 3 објекта штале по 988 квадрата, 5 објеката за пилиће по 515 квадрата, 5 објеката за производњу печурки-мањи по 420 квадрата, 5 објеката за произвидњу печурки-већи по 612 квадрата…

Истини за вољу, затечено стање на терену говори дијаметрално супротно, и доводи евентуалног купца у заблуду, јер, они не да су “девастрирани и склони рушењу”, како пише у продајној документацији  већ су сви до једног, комплетно порушени и једноставно – не постоје!

Такође,  на овој локацији, како је изричито и наведено у огласу, земљиште није предмет продаје већ само евентуално право коришћења по основу објеката којих  н е м а,  па је право питање шта је заправо овлашћени проценитељ евидентирао и одредио вредост имовине на 170 милиона динара?

Сматрамо да је понуда „УНИОН МЗ“-а била коректна и у складу са овим околностима, а очигледно је да се сада понуда користи како би се анимирали учесници за неку будућу продају. Хоће ли нека друга понуда, можда за динар већа од 24 милиона динара колико смо понудили, бити прихватљива за Одбор повериоца, показаће време.

Управа Предузећа „УНИОН МЗ“ д.о.о.

Пожаревац