Прерада меса

Прерада меса и производња месних производа

Неки од наших производа

Из наших погона …