О нама

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПредузеће Унион МЗ д.о.о. свој развој започиње 1992.године. Од мале породичне фирме данас Унион МЗ чини организован тим са преко 500 радника, бројних различитих занимања, која су неопходна за функционисање сложеног пословног система са широким дијапазоном делатности, међу којима су:

– тов свиња, тов бројлера, производња меса и производа од меса, производња приплодних јаја и једнодневних пилића у својој инкубаторској станици, производња хлеба и пецива, трговина на велико и мало робе широке потрошње. Унион МЗ д.о.о. у 2010.години учествује у оснивању предузећа МЗ Хомољка доо са уделом у висини од 80%, које се бави производњом млека и млечних производа. Унион МЗ у сарадњи са пољопривредницима – кооперантима организује и тов говеда.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПредузеће Унион МЗ д.о.о. је у 2006.години основало Ветеринарску службу Унион ВЕС д.о.о. Трновче – Велика Плана, где, поред осталих запослених, ветеринари брину о здравственом стању животиња и сталном унапређењу производње и одржавању једног од највећих генетских потенцијала свињарства у Србији. Резултат њиховог успешног рада је и титула асполутног шампиона у свињарству освојена у више наврата на Сајму пољопривреде у Новом Саду.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНепрекидним трудом са ослонцем на модерну технологију постигли смо стандардизован квалитет, померили границе и поставили параметре у свињарству у Србији, а и у другим областима нашег пословања. Један од наших основних постулата је константан , надпросечан раст и развој пословних операција у правцу повећања обима пословања, јер желимо бити најперспективније предузеће у регији.

Унион МЗ чини све да обезбеди максималне услове за несметан рад и развој професионалних и личних капацитета свих својих запослених. Политика људских ресурса је окренута веровању да ентузијазам и нова знања младих, као и искуство и стабилност у раду старијих колега чини комбинацију која гарантује пословни успех. Код свих запослених ценимо посвећеност послу, усредсређеност на резултате и жељу за развојем и унапређењем сваког аспекта рада.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМенаџментски тим чине директор са тимом стручњака који покривају све области пословања предузећа. Тим се састоји од стручњака са високом школском спремом и великом праксом стеченом у досадашњем раду на делатностима које покривају. Поред наведеног тима успостављена је сарадња са референтним стручњацима за поједине области производње као спољним сарадницима који перманентно раде на новим пројектима.

Императив да се буде најбољи у свим аспектима! Настојимо да ово правило испуњавамо од понашања према и међу запосленима до крајњих потрошача, како у производним процесима тако и у пласману и комплетном систему делатности. Ми у Унион МЗ-у активно радимо на заштити својих потрошача и купаца свих наших производа тако што обезбеђујемо производњу и промет здравствено безбедне хране са константним квалитетом, о чему говори испуњени HACCAP стандарди у области производње.

o-nama-5Унион МЗ је предузеће које у потпуности препознаје значај и неопходност друштвено одговорног понашања и настоји да укупном етиком свог пословања оствари позицију поштованог члана друштвене заједнице којој припада. Друштвено одговорно понашање остварује кроз квалитет производа и услуга које пружамо, очувању животне средине и односе са друштвеном заједницом. Стратешки циљ је ширење пословања из године у годину.

Мисија Унион МЗ-а је да буде лидер, кроз континуирано улагање у савремену опрему и методе, усавршавање запослених, развој предузетничког духа на свим хијерархијским нивоима, социјална одговорност према заједници којој припадамо, посвећеност остваривању врхунских резултата, кроз дефинисање кључних области резултата и стандарда учинака за сваки ниво организације, у o-nama-6циљу стварања услова за оптималну

Унион МЗ је највећа приватна фирма у региону, у самом врху по приходу од промета, фирма која никада у свом пословању није забележила губитак,као један од стожера српске привреде, својом традицојом и препознатљивим квалитетом производа успешно послује и своје пословне планове усмерава на тржиште целе Србије, а и на земље у суседству. Свој пословни успех Унион не мери искључиво достигнутим пословним резултатима и цифрама, што је несумњиво важно, већ и угледом и поштовањем које се кроз посао стиче како код запослених и пословних партнера, тако и код конкуренције.

За све оно што смо у свом богатом привредном деловању учинили у минулом периоду управо су и предузеће и директор Унион МЗ-а постали носиоци бројних награда и признања. Но, сасвим је сигурно, највеће признање нам долази од велике армије потрошача, наших висококвалитетних производа. Управо, свакодневне гужве у самопослугама МЗ-а, повећање производње из месеца у месец и ширење капацитета, те бројна запошљавања нам дају елан да правимо нове планове и наставимо у истом смеру.