Novo otkupno mesto u Požarevcu

Pogled sa obilaznice na otkupno mesto na Žabarskoj petlji
Pogled sa obilaznice na otkupno mesto na Žabarskoj petlji

Otkupno mesto nalazi se na zaobilaznici oko Požarevca u zoni isključenja kod Žabarske petlje

 

Unapređujući sistem poslovanja, požarevačko preduzeće „UNION MZ“ otvorilo je u Požarevcu savremno otkupno mesto za žitarice. Reč je o objektu koji se nalazi na zaobilaznici oko Požarevca u zoni isključenja kod Žabarske petlje. Kako smo se i sami uverili otkupno mesto  poseduje adekvatan prostor za skladištenje kao i najsavremeniju opremu za određivanje parametara vlage i nečistoće zrna marke „Pertern AN 5200“ sa sertifikatom o baždarenju,  a sve u cilju zaštite proizvođača. Aparat za samo par sekundi izvrši proveru donetih žitarica, o čemu proizvođač odmah dobije odštampane analize.

-Sličan objekat nalazi se u Petrovcu, no, izlazeći u susret proizvođačima i njihovim potrebama, pogotvo u jeku žetve, kao što je to sada slučaj sa suncokretom, odlučili smo da budemo bliži proizvođačima iz okoline Požarevca – kaže Mikica Milenković, finansijski direktor „UNION MZ“-a. –Odluka generalnog direktora preduzeća je da se isplata vrši na osnovu otkupnice i da se ne dozvoli kašnjenje prilikom isplate, a ona je doneta na osnovu činjenice da je i „UNION MZ“ proizvođač i da dobro znamo koliko je danas teško da se nešto proizvede te ne želimo da proivođači na bilo koji način budu oštećeni. Ukoliko su u pitanju velike količine, možemo sklopiti dogovor sa proizvođačem oko rokova isplate, dok u slučaju neophodnosti kreditiranja, iza nas u svakom trenutku stoje poslovne banke.

Otkup suncokreta 2016.godine
Uslovi istaknuti na otkupnom mestu

Objekat je povezan u računarski sistem  Preduzeća, što je  veoma bitno za tržišno poslovanje u skladu sa svim zakonskim regulativama.

 –Naglašavamo da je proizvođač u obavezi da prilikom predaje suncokreta ili kukuruza dostavi potrebnu dokumentaciju koju čini potvrda o registrovaom gazdinstvu, broj tekućeg računa gazdinstva i fotokopiju lične karte. Sve se na licu mesta skenira i uz pomoć računarskog sistema istog trenutka se šalje centrali Preduzeća, gde se vrši obrada podataka i priprema za isplatu. – govori Vladan Tošić magacioner na ovom otkupnom mestu – Rok za isplatu je do tri radna dana, no, već se dešavalo da proizvođač koji je predao robu i ne stigne do kuće, novac mu je „legao“ na račun!

Cene žitarica istaknute su na otkupnom mestu kao i na zvaničnom sajtu www.unionmz.com, tako da proizvođač već od ranog jutra može izvršiti proveru cene za taj dan, i ako mu odgovara, može da doveze robu na otkup.