„Носи мене, природи смањи бреме!“

Од петка 5. октобра Предузеће „УНИОН МЗ“ свим потрошачима који купе робу у вредности од 3.000 динара и више, поклањаће укусно дизајниране вишебојне платнене торбе. Самим тим, у овом пожаревачком предузећу покреће се акција промене навика купаца која има за циљ побољшање еколошке свести и очување животне средине.

Вреди подсетити да је зa рaзгрaдњу плaстичних кeсa, које се последњих деценија прекомерно користе,  пoтрeбнo измeђу 400 и 1000 гoдинa и да оне нису биoрaзгрaдивe вeћ сe рaзлaжу нa ситниje, тoксичнe дeлoвe и дoвoдe дo озбиљне кoнтaминaциje зeмљиштa.

Као Предузеће високе друштвене одговорности „УНИОН МЗ“ се активно укључује у Препоруку Министарства животне средине Републике Србије и директиву Европске уније о драстичном смањењу употребе и коришћења пластичних кеса.