Mere zaštite “UNION MZ”-a u uzgoju svinja

 

 Pogledajte televizijsku reportažu o strogim merama biosigurnost koje se svih 24 sata dnevno primenjuju na farmi svinja Preduzeća “Union MZ” u Trnovču.