Fabrika stočne hrane

Fabrika je smeštena na ulazu u Petrovac na Mlavi uz farmu svinja Petrovac.

U sastavu fabrike stočne hrane se nalazi sama fabrika, silosi kapaciteta 700 vagona, 2 podna skladišta, krunjač, sušara, utovarno istovarna rampa i kolska vaga

Proizvodimo gotove koncentratnom smeše za svinje, živinu i junad. Kapacitet proizvodnje je 250 vagona gotovih smeša za mesec dana.