Вести из пољопривреде


ЕК: Одличан одзив на ИПАРД позиве у Србији

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић састао се Новом са шефом Делегације ЕУ у Србији Семом Фабрицијем и генералним директором за пољопривреду и рурални развој Мариом Милучевим који су истакли да је одзив српских пољопривредних произвођача на ИПАРД позиве одличан, као и да је Србија направила велики напредак у пољопривреди.

Министар је подсетио да су већ расписана и затворена два позива која се односе на куповину нове механизације и опреме и куповину трактора, као и да је стигло 500 захтева. Недимовић се нада да ће следеће недеље бити потписан финансијски споразум са Европском комисијом и  да ћемо у првих 10 до 15 дана јуна имати потписане прве уговоре са српским пољопривредницима.

„Ја се захваљујем Европској комисији која нам је помогла у овоме и сада можемо слободно да кажемо да је Србија део заједничке пољопривредне политике Европске уније”, закључио је Недимовић. Шеф Делегације Европске уније Сем Фабрици похвалио је рад министра Недимовића када је у питању ИПАРД и рекао да ће Европска унија финансијски подржати тај програм бесповратном помоћи од 175 милиона евра.


Министар Недимовић отворио 85. Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду

15.мај 2018. – Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић свечано је отворио данас у Новом Саду 85. Међународни сајам пољопривреде на коме се представља 1.500 излагача из 30 земаља као и производи и услуге из области пољопривреде 60 земаља.

Посетиоцима сајма и излагачима на церемонији отварања обратили су се и Њ.Е. Фредерик Мондолони, амбасадор Републике Француске, земље партнера овогодишњег сајма, Вук Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада.

Министар Недимовић је, обраћајући се присутнима, изразио задовољство јер је, како је рекао, долазећи на сајам, видео обрађене њиве и навео како га је посебно обрадовало то што су се пољопривредници на овогодишњем сајму борили за место више.

Он је нагласио да је дошло време да се после финансијске стабилности среди и пољопривредни сектор и изразио задовољство јер је ове године била већа потражња за обрадивим земљиштем.

Министар Недимовић се осврнуо на досадашње резулате у пољопривреди и навео да се за ИПАРД пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде пријавило више од 500 газдинстава, те је подсетио и на недавну куповину ИМТ-а од стране индијског гиганта „Тафе“.

„ИПАРД, ИМТ и Сајам пољопривреде у Новом Саду су симболи српске пољопривреде. Желим да сајам још више расте како би и српска пољопривреда расла“, истакао је министар Недимовић.

Према његовим речима, пољопривреду морамо да сачувамо због наше деце да бисмо им оставили бољу Србију.Након отварања сајма министар, амбасадори и представници градске и покрајинске власти обишли су штандове излагача.

На сајму ће и ове године бити одржана изложба пољопривредне механизације и национална изложба стоке у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде које ће подржати и изложбу „Квалитет више“ а представиће се и производи са додатом вредношћу, органски производи и производи са ознакама географског порекла.

Извор: Министарство пољопривреде РС


OБAВEШTEЊE O ПOВEЋAНOM РИЗИКУ OД УНOШEЊA ЗAРAЗНE БOЛEСTИ AФРИЧКE КУГE СВИЊA НA TEРИTOРИJУ РEПУБЛИКE СРБИJE И MEРAMA КOJE СE СПРOВOДE

Нaдлeжни oргaн зa пoслoвe вeтeринaрствa и бeзбeднoсти хрaнe Рeпубликe Maђaрскe, по oбaвeштeњу Eврoпскe Униje и Meђунaрoднe oргaнизaциje зa здрaвљe живoтињa (OIE), oбaвeстилo je Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe Рeпубликe Србиje – Упрaву зa вeтeрину o пojaвљивaњу првoг случaja Aфричкe кугe свињa кoд дивљих свињa у Рeпублици Maђaрскoj.

У циљу спрeчaвaњa унoшeњa узрoчникa oвe бoлeсти нa пoдручje Рeпубликe Србиje, a нa oснoву Зaкoнa o вeтeринaрству и Нaрeдбe o прeдузимaњу мeрa зa спрeчaвaњe унoшeњa зaрaзнe бoлeсти Aфричкe кугe свињa (Pestis Suum Africana) у Рeпублику Србиjу, нa снaзи je мeрa зaбрaнe увoзa и трaнзитa свих пoшиљки хрaнe живoтињскoг пoрeклa из Рeпубликe Maђaрскe.

У нaрeднoм пeриoду прeдузимaћe сe  вишe зaкoнoм прoписaних мeрa oд кojих je трeнутнo нajзнaчajниja пoтпунa кoнтрoлa унoшeњa хрaнe живoтињскoг пoрeклa из Рeпубликe Maђaрскe. Нaвeдeнa мeрa ћe сe спрoвoдити у сaрaдњи Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe – пoсeбнo грaничнe вeтeринaрскe инспeкциje и вeтeринaрскe инспeкциje, сa Упрaвoм цaринa и Упрaвoм грaничнe пoлициje.

Вeтeринaрскa инспeкциja ћe у нaрeднoм пeриoду вршити пojaчaн нaдзoр нaд прoмeтoм хрaнe живoтињскoг пoрeклa нa свим мeстимa нa кojимa сe уoбичajeнo oбaвљa прoмeт oвe врстe хрaнe. Oвим путeм скрeћeмo пaжњу пoтрoшaчимa дa нe купуjу хрaну живoтињскoг пoрeклa нa мeстимa кoja нису пoд стaлним нaдзoрoм вeтeринaрскe инспeкциje.

Вeтeринaрскe стaницe и вeтeринaрски институти ћe у сaрaдњи сa вeтeринaрскoм инспeкциjoм, вршити интeзивaн aктивaн и пaсивaн нaдзoр фaрми свињa кaкo би сe пoдигao нивo прeвeнтивних и биoсигурнoсних мeрa и спрeчилo eвeнтуaлнo унoшeњe вирусa aфричкe кугe свињa у пoпулaциjу дoмaћих свињa.

Држaoцимa свињa скрeћeмo пaжњу дa je, у циљу спрeчaвaњa пojaвe бoлeсти, нajвaжниje спрeчити билo кaкaв кoнтaкт сa дивљим свињaмa, штo сe пoсeбнo oднoси нa лoвцe, љубитeљe прирoдe и другa лицa кoja пoсeћуjу лoвиштa или прирoду у инфицирaним држaвaмa.

Извор: Министарство пољопривреде РС


Јачање сарадње УАЕ и Србије у области пољопривреде и безбедности хране

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић разговорао је са амбасадором Уједињених Арапских Емирата Њ.Е. Mубaрaк Сaид Aхмeд Буршaид Aл Дaхeријем о даљем јачању економске и привредне сарадње.

Током састанка договорено је да ће се у наредном периоду потписати Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства за климатске промене и животну средину Уједињених Арапских Емирата о сарадњи у области пољопривреде и безбедности хране.

У корист одличне сарадње говоре подаци који показују да је укупна размена пољопривредно-прехрамбених производа током 2017. године билa вишa за 68% од остварене трговине у 2016. години. Вредност прошлогодишњег извоза износила је око 20,4 милиона USD и представља повећање од 76% у односу на 2016. годину. Република Србијa и у 2017. години бележи суфицит од 20,3 милиона USD у размени пољопривредно-прехрамбених производа са УАЕ.

Извор: Министарство пољопривреде РС


Пролећна сетва биће скупља од прошлогодишње

Пролећна сетва се ближи, а за ратаре је након протекле сушне године, највећи проблем обезбедити новац за куповину репроматеријала и заснивање новог производног циклуса.На појединим парцелама у атару Бача биће засејана соја, која ће и овога пута доминирати у сетвеној структури тог краја. Али, док се сејалице не размиле по пољима треба купити семе и обезбедити све остале инпуте,  извештава Радио телевизија Војводине. У протеклој сушној години многи ратари су укњижили губитке, па их од самог помена финансирања новог производног циклуса, како би се то народски рекло – боли глава.

Извор: Агродан


Наставак успешне сарадње Министарства, FAO и EBRD на унапређењу пољопривредне производње у Србији

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Организацијa за храну и пољопривреду (UN FAO) и Европскa банкa за обнову и развој (EBRD) наставиће и у будућем периоду сарадњу на унапређењу пољопривредне производње у Србији, а фокус ће бити на наводњавању, промоцији извоза хране и подизању квалитета путем развијања ознака квалитета и ознака географског порекла.Како је најављено на конференцији за новинаре, приоpитети у заједничком будућем петогодишњем раду биће дефинисани Меморандумом о разумевању између три институције.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић подсетио је да Министарство, FAO и EBRD сарађују већ дуже време на неколико различитих пројеката чија је реализација у току. Међу њима су пројекат „Српски квалитет“, који се односи на обележавање пољопривредних и прехрамбених  производа жигом који гарантује да су направљени искључиво од домаћих сировина и да су доказано вишег квалитета у односу на конкуренцију и пројекат „Унапређење квалитета и безбедности хране у сектору производње меса у Србији“, у оквиру чега је донет правилник којим је омогућен легалан излазак малих произвођача меса и млека на тржиште.Недимовић је истакао да наводњавање треба да буде једна од најважнијих ствари у будућности за српску пољопривреду, напоменувши да се тренутно у Србији реализује пројекат развоја система за наводњавање који се финансира кроз кредитну подршку Фонда за развој Абу Дабија.

„Тренутно 14 пројеката система за наводњавање реализујемо на целој територији Србије, у припреми је још 15 пројеката за 2018. годину“, рекао је Недимовић, који очекује да ће до краја 2019. потпуно бити искоришћен овај извор финансирања.

Министар је додао да се у сусрет томе, већ  шест-седам месеци разговара са EBRD о могућностима наставка финасирањa овог пројекта, a ради се о још већем капaцитету система финансирања како би што више пољопривредног земљишта било стављено под системе за наводњавање.

Старији економиста UN FAО Емануел Хидиер казао је да FAO и EBRD имају заиста блиску сарадњу са Министарством дужи низ година, и да је она заснована на „лепој комбинацији њихових јаких тачака“.

Министарство пољопривреде одређује усмерење и политике за пољопривредни сектор, EBRD је показала да је јако добра да нађе и стави на располагање финансирање за овај сектор, а улога  FAО је да донесе „know-how“ знање и искуство из инострaнства и помоћ када се ради о политикама и инвестицијама, навео је Хидиер.

Директор агробизниса за југоисточну Европу EBRD Миљан Ждрале навео је да та институција ради у 36 земаља централне и југоисточне Европе, централне Азије, Турске и северне Африке,  и да је  Србија једна у врху, заједно са Украјином, где имају највише, ако се гледа по глави становника, и финансијских пласмана и институционалне сарадње са Министарством пољопривреде. Ждрале је изразио задовољство што ће та сарадња бити настављена и у будућности, и то у дужем периоду.

Полазећи од значајног броја пројеката које су FAO и EBRD до сада реализовале у Србији, приоpитети будуће сарадње биће: наводњавање, односно помоћ Србији у изградњи нових и ревитализацији постојећих система за наводњавање, промоција извоза пољопривредно-прехрамбених производа из Србије и рад на политици и унапређењу квалитета пољопривредно-прехрамбених производа путем развијања ознака квалитета и ознака географског порекла.

Економиста UN FAO Лиса Паљети рекла је да је циљ увођења ознаке географског порекла  унапређење квалитета и промовисање у земљи и иностранству производа из Србије. Ти производи  испуњавају следеће услове:  специфичан квалитет производа, специфичан начин производње, дефинисано географско порекло сировина и назив и репутација производа који га разликују од других на тржишту. За географску ознаку порекла до сада су сертификовани следећи производи: Ариљска малина и Облачинска вишња, а у току је сертификација Копаоничког ајвара.

Извор: Министарство пољопривреде Републике Србије


Србија лане извезла мању количину пољопривредних производа

Протекле године дошло је до смањења извоза свих водећих пољопривредних производа наше земље, у поређењу са 2016. годином, показују коначни резултати Републичког завода за статистику.Извоз кукуруза мањи је за 72 милиона долара, цигарета 42 милиона долара, а замрзнутих малина 15 милиона долара. Када су у питању произвођачи шећера њихов биланс је био мањи за 35 милиона долара.

Извоз аграрних и прехрамбених производа у збиру износио је 3,2 млијарди УСД, и у односу на 2016. био је мањи за 1%. По објашњењу аналитичара Војислава Станковића, крајњи резултат „извукао“ је рекордан извоз раног поврћа, у првој половини години, одређених врста воћа и прехрамбених производа које су произвођачи највише пласирали на тржишта Европске уније и држава у окружењу.

Алармантан је податак то што је увоз пољопривредних и прехрамбених производа за годину дана порастао у просеку 15,4%. Иако српски аграр и даље са светом тргује у плусу, суфицит је је у 2017. био мањи од 16%. Подаци су посебно обесхрабрујући за домаће сточарство, али и потрошаче, јер је увоз замрзнутог свињског меса увећан више од 50%, а јаја и млечних производа за трећину, пише Политика.

Извори: „Политика“, „Агромедиа“